ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก “ห้ามเข้าออกสถานที่ เคลื่อนย้ายคน”

25 มีนาคม 2563 แถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า

“สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศ และข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์”

ภาพจาก แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพจาก แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณที่มาจาก แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรี