ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ฉบับแรก

25 มีนาคม 63 แถลงการณ์สำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า

สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน สรุปสั้น 5 ข้อดังนี้

1.ประกาศ พรก ฉุกเฉิน ครอบคลุมทั่วประเทศ 26 มีค 63

2.นายกฯ เป็นหัวหน้า สื่อสารโดยตรงประชาชน

3.ปลัดกระทรวงแต่ละด้าน รับผิดชอบแต่ละด้าน สธ มธ ตปท

4.แถลงข่าว วันละครั้งเดียว ลดซ้ำซ้อน

5.ไม่ปิดร้านค้า ร้านรวงที่จำเป็นการดำรงชีพ

6.มาตรการเข้มข้นจากเบาไปหาหนัก

เริ่มใช้วันที่ 26 มีนาคม ขอให้ประชาชนเชื่อมันและอย่าตื่นตระหนก

ที่มา ข่าวสด