ด่วน! สั่งปิด ห้ามเข้าคอนโดหรูพิษณุโลก หลังพบแม่ลูกติดโควิด ใครฝ่าฝืนคุก 1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 06.00 วันที่ 26 มีนาคม 63 ที่แอททรีคอนโด ย่านถนนบึงพระจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนท.ชุดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และอสม. ได้ร่วมดำเนินการปิดแอดทรี คอนโด ห้ามเข้า-ออก หลังผวจ.พิษณุโลกสั่งปิด โดยมีการคัดกรองผู้ที่อยู่อาศัยภายในคอนโดแห่งนี้ เพื่อสอบสวนโรคอย่างละเอียด

ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พตอ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมจนท.ชุดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งต่อผู้ประกอบการคอนโดแห่งหนึ่ง หลังมีพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หญิงสาววัย 43 ปี เทรนเนอร์สาวที่อาศัยอยู่คอนโดดังกล่าว

โดยผลการตรวจยืนยันพบเชื้อ เมื่อเย็นวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ผลตรวจเชื้อของลูกสาวอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในห้องเดียวกัน ปรากฏว่า พบเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกคน ส่วนอีกรายแพทย์ได้ยืนยันพบเชื้อนั้นเป็นแรงงานที่กลับจากกรุงเทพฯ ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมที่ อำเภอเนินมะปราง มีอาการไข้ ไปหาหมอตรวจพบว่ามีเชื้อโควิค-19 อีกราย โดยทั้ง 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

จากนั้น ผวจ.พิษณุโลก ส่งหนังสือด่วน ถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว โดยมีใจความว่า

“ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ ศ 2563 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน

ประกอบกับมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อโรคเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากสถานที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกจึงมีคำสั่งปิดชั่วคราวสถานที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดโรค เพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563”

สำหรับ แอดทรีคอนโดที่แม่ลูกพักอาศัย ได้มีคำสั่งปิดสถานที่พักของ ผู้ติดเชื้อหญิงรายแรก ของจังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่ง

ข้อ 1 ปิดอาคารชุด แอททรีคอนโด ถ.บึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. และห้ามผู้ใดเข้าไป หรือออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย) และให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ขอบคุณที่มา ข่าวสด