7 รัฐมนตรี อายุเกิน 70 ปี เข้าข่ายต้องอยู่บ้าน ตามพรก.ฉุกเฉิน

หลังการที่มีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งในสาระสำคัญมีมาตรการให้คน 3 กลุ่มห้ามออกจากบ้าน โดยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อจากภายนอก ได้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป

ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน

ภาพจาก The Standard

ส่วนของครม. พบว่ามีรัฐมนตรีที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 7 คน ประกอบด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ อายุ 74 ปี

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อายุ 71 ปี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย อายุ 70 ปี

มรว.จัตุมงคล โสณกุล รมว แรงงาน อายุ 76 ปี

นายถาวร เสนเนียม รมชคมนาคม อายุ 72 ปี

นายประภัตร โพธสุธน รมช เกษตรและสหกรณ์ อายุ 70 ปี

และคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ อายุมากที่สุด 78 ปี

เรียกได้ว่า แทบไม่น่าเชื่อว่าพวกท่านจะอายุ 70 บวกกันแล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยครับ